Komisija za sistemska vprašanja

Komisija za sistemska vprašanja obravnava vprašanja sistemske ureditve izobraževanja odraslih in predlaga ukrepe za njeno izboljšanje izvršilnemu odboru ADS. Organizira tudi razprave o sistemski ureditvi izobraževanja odraslih ter opozarja na probleme na tem področju. Pripravlja predloge in pobude za reševanje vprašanj sistemske ureditve izobraževanja odraslih. Prizadeva si za spremembo in pripravo ustrezne zakonodaje za področje izobraževanja odraslih, za ureditev normativov in standardov v izobraževanju odraslih ter za ureditvi javne mreže organizacij za izobraževanje odraslih ter izobraževanja odraslih v lokalnih okoljih.

Komisijo za mednarodno sodelovanje vodi dr. Zoran Jelenc.