Vključenost in raznolikost pri učenju in izobraževanju odraslih s posebnimi potrebami

Mednarodni posvet ADS: Vključenost in raznolikost pri učenju in izobraževanju odraslih s posebnimi potrebami

Sploh ni več vprašanje, kot je bilo še pred nekaj leti, ali je učenje in izobraževanje odraslih s posebnimi potrebami potrebno in smiselno. Učenje je pomembna pravica in vrednota za vsakega posameznika in družbo nasploh. Tudi osebe s posebnimi potrebami imajo pravico, da se ne glede na to, ali so otroci, dijaki, študenti ali odrasli, vključujejo v vseživljenjsko učenje in izobraževanje, v skladu s svojimi individualnimi potrebami in zmožnostmi.

V slovenskem prostoru je sicer v dobi otroštva in mladosti zadovoljivo urejeno splošno, osnovnošolsko, delno tudi srednješolsko izobraževanje oseb s posebnimi potrebami, medtem, ko je obdobje vključevanja odraslih oseb s posebnimi potrebami zelo slabo urejeno.

V Andragoškem društvu Slovenije (ADS) se že nekaj let ukvarjamo z vprašanji inkluzije odraslih s posebnimi potrebami v izobraževanje. Temu je bila namenjena tudi pred kratkim izdana znanstvena monografija Izzivi inkluzije pri vseživljenjskem učenju in izobraževanju odraslih oseb s posebnimi potrebami.

Naše izkušnje in spoznanja bi radi  delili  širše, obenem pa bi se želeli seznaniti z izkušnjami in rešitvami, ki jih imajo posamezne države  pri izobraževanju odraslih oseb s posebnimi potrebami.

Zato smo v uvodnem delu posveta, poleg slovenskih strokovnjakov,  povabili k sodelovanju tudi nekatere države EU.

Zanimajo nas  sistemske in zakonske rešitve, dobre prakse, usposabljanja in izobraževanja učiteljev in izobraževalcev odraslih … pri delu z osebami s posebnimi potrebami.

V ta namen organiziramo in vas vabimo na mednarodni posvet, ki bo 5. aprila 2023 potekal na spletu (Zoom), med 9. in 14. uro in na katerem bomo  zelo veseli vaše udeležbe.

V uvodnem delu posveta bodo sodelovali vrhunski strokovnjaki  iz Slovenije in tujine. Na okrogli mizi ob zaključku posveta pa bomo skušali odgovoriti na nekatera odprta sistemska vprašanja in dileme, ki se kažejo na področju inkluzije odraslih oseb s posebnimi potrebami pri nas  ter nakazati rešitve. V pogovoru bodo sodelovali predstavniki vlade in ministerstev, fakultet, nevladnih organizacij in staršev.

Udeležencem posveta bo na voljo tudi monografija, ki smo jo izdali v ADS » Inkluzija odraslih s posebnimi potrebami v vseživljenjsko učenje in izobraževanje odraslih«. Knjigo boste lahko dvignili osebno na ACS ali jo naročili na spletni strani ADS.

Prijave sprejemamo do vključno 31. marca 2023. Končen program posveta bomo objavili v kratkem.

Veselimo se srečanja z vami.

VIDEO GRADIVO

Mag. Tanja Vilič Klenovšek: Predstavitev namena in poteka posveta

Dr. Božidar Opara: Nova konceptualizacija v pristopu k izobraževanju in usposabljanju oseb s posebnimi potrebami

Tina Mavrič (EAEA):  Mednarodni projekt All Inclusive

Dominika Jemrić, Josip Tomljenović: Primer dobre prakse Centra za rehabilitacijo Zagreb

Dr. Tatjana Novak: Možnosti vključevanja otrok z Downovim sindromom v slovenski izobraževalni sistem

Dr. Simona Gerenčer: Predstavitev Združenja gluhoslepih Slovenije DLAN

Dr. Metka Novak, Silva Bajde, CUDV Draga: Učenje odraslih s posebnimi potrebami s pomočjo podporne tehnologije

Okrogla miza in razprava z udeleženci: izzivi, problemi in rešitve na sistemski in izvajalski ravni

PROGRAM

8.50 – 9.00
Vstop udeležencev v Zoom

9.00 – 9.05
Predstavitev namena in poteka posveta
Mag. Tanja Vilič Klenovšek

9.05 – 9.30
Uvod v temo posveta: Nova konceptualizacija v pristopu k izobraževanju in usposabljanju oseb s posebnimi potrebami
Dr. Božidar Opara
, Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

9.30 – 10.00
Inkluzija odraslih na Hrvaškem: Primer dobre prakse Centra za rehabilitacijo Zagreb
Dominika Jemrić, Josip Tomljenović, Centar za rehabilitaciju Zagreb

10.00 – 10.30
Evropski primeri dobre prakse in priporočila: mednarodni projekt All Inclusive – Adult Education and Inclusion: new cooperative approaches (ALL IN)
Tina Mavrič, European Association for the Education of Adults – EAEA

10.30 – 10.45
Odmor

10.45 – 11.00
Izzivi inkluzije v praksi: Možnosti vključevanja otrok z Downovim sindromom v slovenski izobraževalni sistem 
Dr. Tatjana Novak, mama otroka z Downovim sindromom

11.00 – 11.30
Izzivi inkluzije v praksi: Predstavitev Združenja gluhoslepih Slovenije DLAN
Dr. Simona Gerenčer, Združenje gluhoslepih Slovenije DLAN

11.30–12.00
Izzivi inkluzije v praksi: Učenje odraslih s posebnimi potrebami s pomočjo podporne tehnologije 
Dr. Metka Novak, Silva Bajde, CUDV Draga

12.00 – 12.15
Odmor

12.15 – 13.45
Okrogla miza in razprava z udeleženci: izzivi, problemi in rešitve na sistemski in izvajalski ravni
Sodelujejo:
Teja Dolgan, (Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje),
mag. Barbara Kobal Tomc (Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo),
dr. Irena Lesar (Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta),
Mateja Toman (Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije – NSIOS),
mag, Mojca Vaupotič (zagovornica pravic družin otrok s posebnimi potrebami ter ostalih oseb z invalidnostjo)
in udeleženci posveta 

13.45 – 14.00
Zaključek posveta

Opomba: pridržujemo si pravico za morebitne spremembe programa

Posvet bo moderirala: Tanja Vilič Klenovšek

Tehnična podpora: Franci Lajovic in Darijan Novak

Mednarodni posvet je sofinanciralo Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje.

Spletna pasica dogodka
ADS2023_vkljucenost_1920x1080.jpg

Vključenost in raznolikost pri učenju in izobraževanju odraslih s posebnimi potrebami