Grafično oblikovanje, prelivanje črt

Pripombe in predlogi ADS na Nacionalni program vzgoje in izobraževanja za obdobje 2023–2033

Nacionalni program vzgoje in izobraževanja za obdobje 2023–2033 je v obravnavi, zato smo se v ADS odzvali s pripombami in predlogi, ker menimo, da je področje izobraževanja odraslih v programu spregledano in preslišano, kljub predlogom predstavnika andragoške stroke, ki je bil član delovne skupine.

Dokument: Pismo-ADS-za-NPVI23-33.pdf (pdf, 3 str.)