Članstvo

Kdo je lahko član društva?

Včlanite se lahko kot:


INDIVIDUALNI ČLAN

Izpolnite pristopno izjavo, ki je najbolj primerna za vas, in jo posredujte na enega izmed naših naslovov.

PRISTOPNA IZJAVA – Individualno članstvo

Članstvo v društvu je prostovoljno. Člani društva so andragogi in drugi državljani Republike Slovenije, ki delajo na področju izobraževanja odraslih ali jih to področje zanima. Član društva lahko postane vsak državljan Republike Slovenije in tujec, ki dela ali izkaže interes in pripravljenost za delo na področju vzgoje in izobraževanja odraslih. Društvo ima redne in častne člane.

ČASTNI ČLAN

Društvo lahko podeli naziv častnega člana. Častni član društva lahko postane, kdor ima posebne zasluge za razvoj izobraževanja odraslih. Častni član lahko postane državljan Republike Slovenije ali tuji državljan. Odločitev o podelitvi naziva častnega člana sprejme skupščina društva na predlog izvršnega odbora. Pravice in dolžnosti častnih članov so urejene v določilih 14. člena teh pravil in so enake, kot to velja za redne člane društva.

Več o častnih članih si preberite na: Častni člani

S članstvom v Andragoškem društvu Slovenije se vam bodo odprle nove priložnosti za:

  • izmenjavo znanja, izkušenj in pogledov
  • skupno reševanje strokovnih problemov in iskanje najboljših rešitev
  • udeleževanje na strokovnih srečanjih in dogodkih
  • sodelovanje pri oblikovanju strokovnih stališč, novih predlogov in zakonodaje v izobraževanju odraslih
  • vplivanje na politiko in razvoj izobraževanja odraslih v Sloveniji
  • sooblikovanje dejavnosti društva
  • osveščenost o aktualnih dogodkih v izobraževanju odraslih pri nas in v tujini

in še mnogo več.


KOLEKTIVNI ČLAN

Izpolnite pristopno izjavo, ki je najbolj primerna za vas in jo posredujte na enega izmed naših naslovov.

PRISTOPNA IZJAVA – Kolektivno članstvo

V nova Pravila Andragoškega društva Slovenije, sprejeta leta 2009, smo vnesli za dejavnost društva pomembno dopolnitev, ki omogoča, da ima Andragoško društvo Slovenije (ADS) poleg individualnih članov, osebe, ki delajo na področju izobraževanja odraslih in jih to področje zanima, tudi kolektivne člane – predstavnike podjetij, organizacij in organiziranih skupin. Kolektivni člani sodelujejo v ADS tako, da imenujejo posameznika, ki bo v društvu zastopal svoje podjetje, organizacijo ali organizirano skupino in bo seveda užival vse pravice člana ter bo obveščen o dejavnostih društva in povabljen k dejavnemu sodelovanju v njih.

Predvidevamo, da imamo v Sloveniji kar precej podjetij, organizacij in organiziranih skupin, ki bi želele sodelovati z ADS in bi se v društvo včlanili prek posameznika, ki bi mu dali ustrezna pooblastila. Med temi podjetji, organizacijami in organiziranimi skupinami je morebiti tudi vaše podjetje, organizacija ali organizirana skupina.

Kaj vam omogoča kolektivno članstvo v ADS

Možnost aktivnega in organiziranega delovanja v korist razvoja izobraževanja odraslih v Sloveniji v društvu, ki si kot svoje poglavitno poslanstvo postavlja prav uveljavljanje izobraževanja odraslih in andragogike v Sloveniji ter zastopanje andragogike in izobraževanja odraslih v aktualnih družbenih razmerah. Možnost uveljavljanja interesov svoje organizacije skozi dejavnosti, ki jih razvija društvo. Možnost, da s svojim prispevkom (članarino) okrepite materialni položaj in možnosti ADS, kar je za dejavno delovanje društva zelo pomembno.


Pogoji za sprejem v članstvo društva so, da oseba-kandidat za članstvo v društvu:

  • izrazi željo, da bi postal član društva;
  • sprejme ta pravila in se ravna po njih;
  • poda pisno pristopno izjavo.

Za več informacij o članstvu in dejavnostih društva pišite na: drustvoio@gmail.com