Komisije in sekcije


SEKCIJA ZA PRAVIČNOST V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH
Sekcija za pravičnost v izobraževanju odraslih obravnava vprašanja pravičnosti in enakih možnosti odraslih za dostop do izobraževanja, načrtuje dejavnosti in jih predlaga izvršilnemu odboru ADS. Pravičnost je aktualna zlasti za družbeno zapostavljene skupine in osebe, ki nimajo zadostne izobrazbe.


SEKCIJA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH S POSEBNIMI POTREBAMI
Sekcija za izobraževanje odraslih s posebnimi potrebami si prizadeva za osveščanje organizacij za izobraževanje odraslih in izvajalcev o izobraževalnih potrebah odraslih s posebnimi potrebami. S svojim delom želi prispevati k izobraževanju in večji kompetentnosti izobraževalcev odraslih za to področje izobraževanja.


KOMISIJA ZA STROKOVNE RAZPRAVE IN POGOVORE
Komisija za strokovne razprave in pogovore načrtuje in pripravlja strokovna srečanja, posvete, konference, razprave ter sodeluje pri organiziranju in izpeljavi le-teh.


KOMISIJA ZA SISTEMSKA VPRAŠANJA
Komisija za sistemska vprašanja obravnava vprašanja sistemske ureditve izobraževanja odraslih in predlaga ukrepe za njeno zboljšanje izvršilnemu odboru ADS. Organizira tudi razprave o sistemski ureditvi izobraževanja odraslih ter opozarja na probleme na tem področju.

 


KOMISIJA ZA INFORMATIVNO  IN PUBLICISTIČNO DEJAVNOST
Komisija za informativno in publicistično dejavnost redno seznanja člane društva ter strokovno in širšo javnost o izobraževanju odraslih in dejavnosti ADS. Promovira andragogiko in vseživljenjskost učenja. Med njenimi nalogami je tudi prenova, obogatitev in urejanje spletnih strani, oblikovanje spletnih strani za posamezne komisije in sekcije ADS, moderiranje foruma na spletnih straneh, sklicevanje novinarskih konferenc ob pomembnih dogodkih, delo z mediji, fotografiranje dogodkov in nastopov članov ADS, objavljanje vsebin o vseživljenjskem učenju in o izobraževanju odraslih.  Komisija pripravlja, ureja in izdaja publikacije, ki jih pripravlja ADS.


KOMISIJA ZA DRUŽABNE DEJAVNOSTI
Komisija za družabne dejavnosti je odgovorna za načrtovanje in izpeljavo izobraževalnih in družabnih dogodkov, prireditev, izletov, ekskurzij itn.