Projekt Korak naprej (Step Forward)

 

Andragoško društvo Slovenije v letih 2023 in 2024 skupaj s Hrvaško gospodarsko zbornico (nosilec projekta) in Andragoškim društvom Srbije sodeluje kot partner pri projektu Korak naprej (Step Forward).

Glavni cilj projekta je podpora izobraževalcem odraslih pri uporabi digitalnih tehnologij v izobraževanju odraslih z razvojem digitalne pedagogike in zagotavljanjem smernic v obliki priročnika in delavnic o uporabi digitalnih orodij pri poučevanju.

Cilj projekta je:

 • izboljšati svoje sposobnosti poučevanja v digitalni dobi in prilagoditi poučevanje drugačnemu, spletnemu načinu učenja,
 • izobraževalne delavce seznaniti s trenutnimi spletnimi trendi in načini njihove implementacije v razred,
 • prikaz praktičnih zamisli o tem, kako lahko izobraževalci odraslih uporabljajo tehnologijo pri svojih trenutnih nalogah in delovnem načrtu,
 • povečanje motivacije izobraževalce odraslih za uporabo tehnologije,
 • izvesti spletne delavnice in tečaje z implementacijo dobrih andragoških praks in strategij v digitalnem izobraževanju,
 • povečati usposobljenost in samozavest izobraževalcev odraslih pri izbiri in uporabi IKT orodij v didaktične in andragoške namene.

Glavni rezultati tega projekta bodo razviti digitalni vodnik in izpeljava digitalnih delavnice za izobraževalce odraslih, ki bodo zagotavljale ravnovesje med strokovnim znanjem in teoretičnim znanjem ljudi, ki delajo v izobraževanju, z izkušnjami in najboljšimi praksami, tako da bodo naši učenci lahko dobili konkretno in pravo izkušnjo. Partnerji, ki se ukvarjajo z razvojem glavnih rezultatov projekta, bodo tako povečali svojo zmogljivost in pripravljenost za vodenje učinkovitega prehoda na digitalno izobraževanje in podporo izobraževalcem odraslih pri svojem delu. Partnerji bodo svoje strokovno znanje in izkušnje pri razvoju digitalne pedagogike in uporabi digitalnih orodij uporabili za podporo izobraževalcem odraslih pri razvoju in krepitvi njihovih digitalnih veščin.

Za dosego teh ciljev bomo pripravili:

 • PRIROČNIK O DIGITALNI TRANSFORMACIJI – popoln, ažuren vodnik, ki sledi najnovejšim trendom digitalnega izobraževanja.
 • DELAVNICE O DIGITALNE TRANSFORMACIJE – 5 enodnevnih delavnic v vsaki partnerski državi za najmanj 12 izobraževalcev, ki želijo izboljšati svoje teoretično znanje in veščine v digitalni učilnici.
  spretnosti v digitalni učilnici in preizkusite različne dejavnosti z uporabo IKT.
 • SPLETNI FESTIVAL ZNANJA – organiziran na spletu v vsaki partnerski državi za predstavitev projekta in njegovih rezultatov ter za zagotovitev strokovnih pogovorov v 20-minutni epizodi podcasta.
 • MIKRO UČNE KARTICE ZA IZOBRAŽEVALCE ODRASLIH za spodbujanje digitalne transformacije v vseh izobraževalnih ustanovah – te kartice bodo na voljo na spletu in se bodo uporabljale tudi v promocijske namene (najave dogodkov, napovedi delavnic v izobraževalnih ustanovah).

Tematske delavnice

(število mest je bilo omejeno na 20, lahko pa se prijavite na e-obveščanje o novih gradivih in posnetkih):

 1. Uvod v digitalno izobraževanje (12. april 2024)
 2. Inovativna učna orodja pri poučevanju in učenju
 3. Družbeni mediji kot inovativno učno orodje
 4. Mikroučenje v digitalni učilnici
 5. Implementacija odprtih izobraževalnih virov v digitalnem izobraževanju

Več informacij: franci.lajovic@andragosko-drustvo.si

Nekaj utrinkov s srečanja v Ljubljani (december 2023).

Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA.