Pogovorimo se o umetni inteligenci v izobraževanju odraslih

Posvet ADS: Pogovorimo se o umetni inteligenci v izobraževanju odraslih

Ljudje še vedno doživljajo umetno inteligenco (v nadaljevanju UI) v podobi humanoidnega robota.
Ob omembi UI neredko pomislimo na znanstveno fantastiko, čeprav je že tukaj in zdaj, del našega vsakdanjega življenja. V zadnjem času je večjo radovednost in izjemno zanimanje za UI sprožil pojav ChatGPT. V resnici je UI že dolgo prisotna povsod, četudi je morda ne vidimo in ne doživljamo v materialni obliki. Marsikdo celo misli, da je ne uporablja, ker se ne zaveda kako vseprisotna je.

Je pa res, da v izobraževanju, še posebej vseživljenjskem učenju in izobraževanju odraslih, še vedno nimamo odgovorov na določena vprašanja. Smo tudi nezaupljivi, negotovi in v marsičem nevedni kaj pomeni prisotnost UI v izobraževanju.

V Andragoškem društvu Slovenije smo se, kljub poplavi posvetov in okroglih miz na temo UI, odločili, da pripravimo strokovni  posvet »POGOVORIMO SE O UMETNI INTELIGENCI V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH«. Posvet je potekal v spletnem okolju Zoom, 23. 11. 2023.

Na posvetu smo s strokovnjaki, ki se tako ali drugače ukvarjajo z UI, osvetlili nekatere dileme in odgovore na vprašanja o umetni inteligenci, njeni uporabi, vplivu, pozitivnih in negativnih straneh njene uporabe in predstavitvijo nekaterih primerov uporabe v izobraževanju.

Zanimali so nas odgovori na vprašanja:

  • Priložnosti in izzivi UI , še posebej v izobraževanju?
  • Vloga UI v izobraževanju v prihodnosti?
  • Kaj lahko UI prispeva k uspešnejšemu učenju in izobraževanju?
  • Kako lahko sodobno tehnologijo smotrno vključimo v izobraževalni proces?
  • Katere dileme in etična vprašanja se porajajo ob uporabi UI?
  • Zaščita pred zlorabami?
  • Itd.

Zoom povezavo bodo prijavljeni prejeli dan pred posvetom.

Kaj je bil namen posveta?

Vsekakor odgovori na navedena vprašanja ter ozaveščanje in razmislek izobraževalcem, izobraževalnim institucijam, organizatorjem in vsem, ki se tako ali drugače soočamo z izzivi nove tehnologije in njenim vplivom na učenje  izobraževanje odraslih ter nujnostjo upoštevanja  sprememb, ki so že tukaj in zdaj.

Program je sofinanciralo Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje

VIDEO POSNETKI

Ida Srebotnik (ADS)
Uvod v posvet

Pogovor z Dr. Ano Krajnc (Ida Srebotnik)
O razvoju izobraževanja odraslih v Sloveniji in o tem kaj prinaša UI in digitalizacija v učenje in prenos znanja danes

Dr. Marko Grobelnik (Inštitut Jožef Štefan)
Pozitivni scenariji pri uporabi UI v izobraževalnem procesu
Predstavitev (PDF)

Dr. Marko Radovan (FF Ljubljana)
Vloga novih tehnoloških orodij v izobraževanju odraslih
Predstavitev (PDF)

Dr. Alenka Lipovec (PF Maribor)
UI v učnem procesu s prikazom praktičnih primerov
Predstavitev (PDF)

Klavdija Mirič (Andragoški zavod MB, Ljudska univerza)
Socialno-čustveno učenje in UI (projekt Setcom)
Predstavitev (PDF)

Silva Bajde, Andreja Škorjanc Marinč, Blaž Pirman (CUDV Draga)
Ali je lahko UI potencial za podporo osebam s posebnimi potrebami?
Predstavitev (PDF)

Andrej Juričko: (STEP institut)
Kako IKT tehnologijo in UI približati analogno vzgojeni generaciji odraslih (predstavitev projekta)
Predstavitev (PDF)

Maja Vreča (ARNES)
Umetna inteligenca med navdušenjem in paniko
Predstavitev (PDF)

Ida Srebotnik (ADS)
Kaj reči za zaključek?

9.00–9.10

Uvod v posvet

 

9.10–9.40

Pogovor z Dr. Ano Krajnc (Ida Srebotnik)

O razvoju izobraževanja odraslih v Sloveniji in o tem kaj prinaša UI in digitalizacija v učenje in prenos  znanja danes

 

9.45 – 10.15

Dr. Marko Grobelnik (Inštitut Jožef Štefan)

Pozitivni scenariji pri uporabi UI v izobraževalnem procesu

 

10.20–10.50

Dr. Marko Radovan  (FF Ljubljana)

Vloga novih tehnoloških orodij v izobraževanju odraslih

 

10.55–11.25

Dr. Alenka Lipovec (PF Maribor)

UI v učnem procesu s prikazom praktičnih primerov

 

11.30–12.00

Klavdija Mirič (Andragoški zavod MB)

Socialno-čustveno učenje in UI (projekt Setcom)

 

12.00–12.30 –  ODMOR

 

12.30–13.00

Silva Bajde, Andreja Škorjanc Marinč, Blaž Pirman  (CUDV Draga)

Ali je lahko UI potencial za podporo  osebam s posebnimi potrebami?

 

13.05–13.35

Andrej Juričko: (STEP institut)

Kako IKT tehnologijo in UI približati analogno vzgojeni generaciji odraslih (predstavitev projekta)

 

13.40–14.10

Maja Vreča (ARNES)

Umetna inteligenca med navdušenjem in paniko

 

14.10–14.30

Kaj reči za zaključek ?

 

Pridržujmo si pravico za objektivne spremembe programa
Vsebinska zasnova in moderiranje: Ida Srebotnik
Tehnična podpora in snemanje: Franci Lajovic in Darijan Novak

PREDSTAVITEV SODELUJOČIH IZVAJALCEV

Zaslužna prof. Univerze v Ljubljani Dr. ANA KRAJNC

Uvedla in razvila poseben študij andragogike na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Sodelovala in še sodeluje z mednarodnimi združenji za izobraževanje odraslih, tujimi in domačimi univerzami in inštituti. Je dobitnica številnih domačih in mednarodnih priznanj za izobraževanje odraslih, med drugim je bila sprejeta v »hišo slavnih znanstvenic in znanstvenikov« v Ameriki. Napisala je številne knjige o izobraževanju odraslih in andragogiki ter več kot 500 člankov. Je ustanoviteljica in sedanja predsednica Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje in pobudnica mreže UTŽO po raznih slovenskih krajih.

Dr. MARKO GROBELNIK

Je raziskovalec za umetno inteligenco na Inštitutu Jožef Štefan v Ljubljani. Ukvarja se z različnimi vidiki Umetne inteligence, analizo velikih količin tekstovnih podatkov, strojnim učenjem, analizo omrežij, vizualizacijo podatkov in kombinatorično optimizacijo.

Je ustanovitelj Mednarodnega raziskovalnega centra za UI pod okriljem UNESCA ter direktor podjetja, ki je specializirano za reševanje kompleksnih problemov UI za komercialne potrebe. Sodeluje v vrsti mednarodnih aktivnosti na temo regulacije UI z OECD-jem, Svetom Evrope, Unescom..

Izr. prof. Dr. MARKO RADOVAN

Zaposlen na oddelku za pedagogiko in andragogiko  Filozofske fakultete v Ljubljani. Poučuje različne predmete, ki so povezani s poučevanjem in učenjem odraslih in uporabo IKT orodij v izobraževanju. Raziskovalno se ukvarja z vprašanji učenja in motivacijo odraslih za izobraževanje in izobraževalno tehnologijo. Sodeloval je tudi v različnih mednarodnih in nacionalnih projektih.

Red. prof. Dr. ALENKA LIPOVEC

Poučuje na Pedagoški fakulteti in Fakulteti za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru predmet didaktiko matematike. Raziskovalno se ukvarja z razvojem zgodnjih matematičnih pojmov in osmišljenim vključevanjem tehnologije v pouk. V prispevku bo predstavila različne opredelitve in tipe umetne inteligence, ter osnove strojnega učenja. Prikazala bo tudi več primerov kako orodja umetne inteligence vključujemo v pouk različnih predmetov v osnovni in srednji šoli..

KLAVDIJA MIRIČ, prof. geografije in zgodovine

Zaposlena na Andragoškem zavodu v Mariboru kot organizatorica izobraževanja.

Dolga leta je bila mentorica v neformalnem izobraževalnem programu za ranljive mladostnike PUM in tudi vodja programa. Zadnje leto pa je vključena v svetovalno dejavnost v izobraževanju odraslih, ki se izvaja v okviru javne mreže. Občasno poučuje na osnovni šoli za odrasle, organiziram različna izobraževanja in sodeluje v projektih. Trenutno je del ekipe projekta Setcom, ki ga bo predstavila na posvetu.

Mag. ANDREJ JURIČKO, Step inštitut

Diplomirani psiholog in magister podjetništva, vodja razvojnih projektov v zasebnem in javnem sektorju, s področja ocenjevanja in razvijanja potencialov. Direktor STEP inštituta, kjer sodelujejo v EU projektih o čustveni inteligenci, razvojni miselnosti, vseživljenjskem učenju in umetni inteligenci.

MAJA VREČA, zaposlena na Akademski in raziskovalni mreži Slovenije (Arnes)

in dolgoletna sodelavka Centra za varnejši internet (SAFE.SI). Ukvarja se z uporabniki interneta in novimi tehnologijami. Dolgo je vodila oddelek za podporo uporabnikom, v zadnjih letih pa se posveča predvsem širjenju znanja varne rabe novih tehnologij. Pripravlja in vodi Arnesov odprti brezplačni spletni tečaj o varni rabi interneta in naprav za odrasle in otroke ter mladino. Pripravlja tudi video gradiva, piše članke in predava.

SILVA BAJDE, ANDREJA ŠKORJANC MARINČ, BLAŽ PIRMAN (CUDV Draga)

Center za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič je socialnovarstveni zavod za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje, delo, zdravstveno varstvo, medicinsko (re)habilitacijo in nego otrok, mladostnikov in odraslih z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju in dodatnimi motnjami ter odraslih s pridobljeno možgansko poškodbo. Center je l. 1984 ustanovila Vlada Republike Slovenije.

Logo_ADS_ELS_MVI