Sekcija za pravičnost v izobraževanju odraslih

Sekcija za pravičnost v izobraževanju odraslih obravnava vprašanja pravičnosti in enakih možnosti odraslih za dostop do izobraževanja, načrtuje dejavnosti in jih predlaga Izvršilnemu odboru ADS. Sekcija sodeluje tudi v razpravah o novostih, ki se pripravljajo na nacionalni ravni v izobraževanju odraslih. Pravičnost je aktualna zlasti za družbeno zapostavljene skupine in osebe, ki nimajo zadostne izobrazbe.

Sekcijo za pravičnost v izobraževanju odraslih vodi Olga Drofenik.