Sekcija za pravičnost v izobraževanju odraslih

Sekcija za pravičnost v izobraževanju odraslih obravnava vprašanja pravičnosti in enakih možnosti odraslih za dostop do izobraževanja, načrtuje dejavnosti in jih predlaga Izvršilnemu odboru ADS. Sekcija sodeluje tudi v razpravah o novostih, ki se pripravljajo na nacionalni ravni v izobraževanju odraslih. Pravičnost je aktualna zlasti za družbeno zapostavljene skupine in osebe, ki nimajo zadostne izobrazbe.

Sekcijo za pravičnost v izobraževanju odraslih vodi Olga Drofenik.

Objavljamo Povzetek ugotovitvev o upravljanju IO na lokalni ravni

Objavljamo Povzetek ugotovitvev o upravljanju IO na lokalni ravni, ki je nastal kot rezultat sodelovanja med Andragoškim društvom Slovenije in Andragoškega Centra Slovenije, ki sta skupaj izpeljala 6 fokusnih razprav na temo Pomen izobraževanja odraslih v moji občini. Projekt je financiralo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Namen razprav je bil dobiti mnenja županov o tem, […]

Video: Izobraževanju odraslih prijazne občine

Vabimo vas k ogledu videa Izobraževanju odraslih prijazne občine, ki je nastal v sklopu projekta Pomen izobraževanja odraslih v moji občini.

Ugotovitve in predlogi fokusnih razprav z župani 2014-2015

Objavljamo gradivi, ki sta rezultat fokusnih razprav z župani slovenskih občin, s katerimi smo se pogovarjali o pomenu izobraževanja odraslih v njihovi občini v letih 2014-2015. Učenje ob primerih dobrih in slabih praks Ugotovitve in predlogi: Izobaževanje odraslih v moji občini

Razprava z župani o pomenu izobraževanja odraslih

Objavljamo 6. krog fokusnih razprav z župani o pomenu izobraževanja odraslih v njihovi občini. V obdobju november 2014 junij 2015 je Andragoško društvo Slovenije, v sodelovanju z Andragoškim Centrom Slovenije, izpeljalo 6 fokusnih razprav na temo Pomen izobraževanja odraslih v moji občini. Projekt je financiralo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Namen razprav je bil dobiti mnenja […]

Izobraževanje odraslih v moji občini

V obdobju november 2014 junij 2015 je Andragoško društvo Slovenije, v sodelovanju z Andragoškim Centrom Slovenije, izpeljalo 6 fokusnih razprav na temo Pomen izobraževanja odraslih v moji občini. Projekt je financiralo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Namen razprav je bil dobiti mnenja županov o tem, kakšen pomen pripisujejo izobraževanju odraslih v svojem okolju, kolikšno […]

Pomen izobraževanja odraslih v moji občini

Andragoško društvo Slovenije je konec lanskega leta izpeljalo razpravo o pomenu izobraževanja odraslih za slovenske občine. Razprava je potekala v fokusni skupini, v kateri so župani nekaterih občin odgovarjali na devet vnaprej poslanih vprašanj, ki so bila razvrščena na tri skupine: vloga in odgovornosti občine pri razvijanju različnih oblik izobraževanja odraslih, občinski dokumenti, ki vključujejo izobraževanje […]

Odgovori nosilcev list za Evropske volitve

V sodelovanju z ACS objavljamo odgovore nosilcev list za Evropske volitve oz. njihova stališča o vlogi in pomenu neformalnega izobraževanja odraslih in konceptu vseživljenjskega učenja. Odgovori nosilcev list EUvolitve 2014

Priporočila za uveljavljanje pravičnosti v izobraževanju odraslih

Priporočila za uveljavljanje pravičnosti v izobraževanju odraslih v vse politike, oblikovana v ekspertnih obravnavah v Andragoškem centru Slovenije v oktobru 2013, so vam na voljo tukaj UVELJAVLJANJE PRAVIČNOSTI V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH V VSEH POLITIKAH Vsebina : Priporočila za uveljavljanje pravičnosti v izobraževanju odraslih v vse politike. Zloženke.   Opredelitev pravičnosti; slabosti, prednosti, izzivi uveljavljanja pravičnosti; […]