Komisija za mednarodno sodelovanje

Komisija želi bolje spoznati tako krovna nacionalna združenja kot razne druge mednarodne asociacije  za izobraževanje odraslih v evropskih državah, znotraj in zunaj Evropske unije ter v svetovnem merilu. Vzpostaviti želi stike z njimi in morda tudi kasnejša srečanja.

Komisija bo pregledovala številne strokovne informacije in druge zanimivosti o dogajanju na tujem,  tiste ključne in za naš prostor pomembne bo po opravljenem izboru prevedla in posredovala članom društva. Trudila se bo razširiti prostor za pridobivanje in posredovanje informacij iz tujine in na tuje. Skupaj s komisijo za družabne zadeve bo načrtovala in sodelovala pri izvedbi morebitnih strokovnih obiskov v tujini.

Komisijo za mednarodno sodelovanje vodi mag. Zvonka Pahernik.

Več o mednarodnem sodelovanje najdete tu: Mednarodno sodelovanje