Sekcija za izobraževanje odraslih s posebnimi potrebami

Sekcija za izobraževanje odraslih s posebnimi potrebami si prizadeva za osveščanje organizacij za izobraževanje odraslih in izvajalcev o izobraževalnih potrebah odraslih s posebnimi potrebami. S svojim delom želi prispevati k izobraževanju in večji kompetentnosti izobraževalcev odraslih za to področje izobraževanja.

Sekcijo za izobraževanje odraslih s posebnimi potrebami vodi Maja Povše.