Zoran Jelenc: Preveč poudarka dajemo formalnemu izobraževanju

Zoran Jelenc, doktor pedagoških znanosti, psiholog, pedagog in andragog, poudarja pomen vseživljenjskega učenja v Sloveniji, kjer tradicionalno prevladuje formalno šolanje.

Kot prvi direktor Andragoškega centra Slovenije je bil ključen v spodbujanju neformalnega izobraževanja, vključno s Tedni vseživljenjskega učenja. Jelenc verjame, da je učenje kontinuiran proces, potreben za osebni in poklicni razvoj, ter zagovarja, da bi moralo izobraževanje odraslih postati enakopravno formalnemu izobraževanju. Kritičen do formalnega šolskega sistema, predlaga bolj sproščen in ustvarjalen pristop k učenju, ki bi bolje odražal potrebe posameznika.

Več lahko preberete v članku na spletni strani Vzajemnosti: https://www.vzajemnost.si/clanek/189056/prevec-poudarka-dajemo-formalnemu-izobrazevanju