Posvet ADS: Vpliv medijev in medmrežja na informiranje, priložnostno, vseživljenjsko učenje odraslih

Koristno in nujno se je tudi v izobraževanju odraslih resneje zavedati vplivov, ki jih imajo danes mediji v našem življenju in posredno vplivov, ki jih imajo zavedno ali nezavedno na naše informiranje, izobraževanje, še posebej priložnostno učenje.

Postavljeni smo tudi pred dilemo: Ali medije poveličujemo ali pa jim pripisujemo prevelik pomen, pozitiven ali negativen !?

Utemeljeno bi bilo pričakovati, da je neomejen instantni dostop do vednosti, brez števila različnih informacij in znanja, ki smo mu priča danes na medmrežju, omogočil še bolj samostojno nabiranje znanja in s tem dostop do učenja in avtonomije tistih, ki se izobražujejo, stran od vpliva učiteljev in formalnega izobraževanja in šole.

Čeprav nekatere družbene težnje kažejo v to smer, pa jim nasprotujejo enako močne nasprotne, če ne celo močnejše, da je vpliv medijev  na informiranje in znanje, ki je vsem dostopno, nezanesljivo, zavajajoče…

V Andragoškem društvu Slovenije smo se zato odločili pripraviti strokovno srečanje,  z različnimi strokovnjaki, ki poznajo in  raziskujejo področje medijev ter  tudi ustvarjalci medijskih vsebin,  da bi osvetlili dilemo, ali novi mediji in njihov vpliv, udejanjajo samostojen dostop do vednosti in verodostojnega znanja in informacij za uporabnike in uporabnice ali ne.

Zanimali so nas odgovori na vprašanja:

  • Ali lahko izkoristimo sodobne medije in tehnologijo  sebi v prid , kot pot do vednosti in znanja
  • Porast novih medijev, dostopnost do različnih informacij
  • Kaj prinaša preobilje informacij in virov
  • Kako vemo , kaj je resnica, če je ista stvar pojasnjena na različne načine, ki se med seboj razlikujejo
  • Kako vemo, kateri vir je boljši, bolj verodostojen, kateri je resnicoljuben in kateri laže
  • Kako verjeti, da tisti vir do katerega dostopamo, ve.
  • Slepo zaupanje v vire in informacije na spletu, kje so pasti.
  • Kako se v praksi rešujemo iz teh dilem.

Kaj je bil namen organizacije tega strokovnega foruma: Vsekakor odgovori na navedena vprašanja ter ozaveščanje in razmislek izobraževalcev odraslih o upoštevanju, prednostih in pasteh sodobnega medijskega in medmrežnega vpliva na učenje, vedenje in znanje udeležencev izobraževanja odraslih, še posebej pri vse večjem pomenu, ki ga ima neformalno in priložnostno učenje, ki ga omogočajo mediji … 

Dogodek je potekal 25. 1. 2023, v Cankarjevem domu, vabljeni k ogledu prispevkov.

Program je sofinanciralo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

VIDEOPOSNETKI

Ida Srebotnik: UVOD V POSVET ADS 2023

dr. Nives Ličen: MISLITI INFORMALNO UČENJE

dr. Mateja Rek: OSNOVE MEDIJSKE PISMENOSTI

dr. Rok Smrdelj: KOMUNIKACIJSKA RAZMERJA NA TWITERJU, na primeru migrantske krize v Sloveniji

Grega Repovž: RESNICA?!

dr. Boris Vezjak: ZAKAJ NAS TABLOIDNI MEDIJI PONEUMLJAJO?

Matej Praprotnik: RADIO – ČUDOVITI SVET ZNANJA

Zvezdan Martič: ALI LJUDJE POTREBUJEJO RESNE INFOMACIJE?

Maja Vreča: ALI BABINA VOTLINA ZAKLADOV ALI PREVARANTSKI RAJ (Zakaj je varovanje zasebnosti tako pomembno?)

PROGRAM

VPLIV MEDIJEV IN MEDMREŽJA NA INFORMIRANJE, PRILOŽNOSTNO, VSEŽIVLJENJSKO UČENJE ODRASLIH

9.00–9.10
Uvod v program

9.10–9.40
MISLITI INFORMALNO UČENJE
dr. Nives Ličen
, Filozofska fakulteta,  Ljubljana

9.40–10.25
OSNOVE MEDIJSKE PISMENOSTI
dr. Mateja Rek,
Fakulteta za informacijske študije Novo mesto in Fakulteta za uporabne družbene študije Nova Gorica

10.30–11.15
KOMUNIKACIJSKA RAZMERJA NA TWITERJU, na primeru migrantske krize v Sloveniji
dr. Rok Smrdelj
, Filozofska fakulteta Ljubljana

11.15–11.30
VPRAŠANJA IN ODGOVORI

11.30–12.00
ODMOR

12.00–12.40
RESNICA ?!
Grega Repovž
, odgovorni urednik Mladine

12.40–13.25
ZAKAJ NAS TABLOIDNI MEDIJI PONEUMLJAJO?
dr. Boris Vezjak
, Filozofska fakulteta in  Pedagoška fakulteta Maribor

13.25–13.35
VPRAŠANJA IN ODGOVORI

13.35– 14.00
ODMOR

14.00–14-30
ALI LJUDJE POTREBUJEJO RESNE INFOMACIJE ?
Zvezdan Martič
, RTV SLO

14.30–15.00
RADIO- ČUDOVITI SVET ZNANJA
Matej Praprotnik
, Radio- RTV SLO

15.10–15.40
ALI BABINA VOTLINA ZAKLADOV ALI PREVARANTSKI RAJ ( Zakaj je varovanje zasebnosti tako pomembno )
Maja Vreča
, ARNES

15.40–16.00
VPRAŠANJA IN ODGOVORI, ZAKLJUČEK

MODERATORKI:
Ema Perme in Ida Srebotnik

TEHNIČNA PODPORA:
Franci Lajovic in Darjan Novak

Pridržujemo si pravico, do spremembe ali dopolnitve programa

REFERENCE IZVAJALCEV NA POSVETU:

Dr. NIVES LIČEN, izredna profesorica andragogike na oddelku za pedagogiko in andragogiko Filozofske fakultete v Ljubljani, predava andragoške predmete in se ukvarja tudi z izobraževanjem starejših ter procesi socializacije odraslih.

Dr. MATEJA REK, profesorica na Fakulteti za informacijske študije in na Fakulteti za uporabne družbene študije. Je avtorica številnih znanstvenih člankov s področja medijske vzgoje in pismenosti.

Dr. ROK SMRDELJ, asistent na oddelku za sociologijo Filozofske fakultete v Ljubljani. Raziskuje področje sociologije medijev in komuniciranja. Razvil je posebno statistično metodo s pomočjo računalnika, ki pokaže kakšna grupiranja stališč obstajajo na omrežjih in kako to vpliva na informiranje.

Dr. BORIS VEZJAK, izredni profesor filozofije na Filozofski fakulteti in Pedagoški fakulteti v Mariboru. Ukvarja se z zgodovino filozofije do medijev in družbeno analizo in teorije argumentacije.

GREGA REPOVŽ, novinar, odgovorni urednik Mladine, ki ima sloves družbeno – kritične publikacije, znana pa je tudi po preiskovalnem novinarskem delu in kritičnem poročanju

ZVEZDAN MARTIČ, novinar, voditelj, scenarist, producent in urednik na RTV SLO. Specializiral se je za računalniške znanosti in tehnologije, leta 2001 je postavil Multimedijski center RTV Slovenija. Več let predaval na mednarodnih dogodkih in na Višji strokovni šoli za multimedije v Ljubljani.

MATEJ PRAPROTNIK, digitalec, dolgoletni radijski voditelj in novinar na Valu 202 ter pomočnik direktorja Radia Slovenija, ki skrbi za digitalne storitve, predvsem pa za razvoj spleta in podkastov.

MAJA VREČA, zaposlena  v javnem zavodu  ARNES , akademski in raziskovalni mreži Slovenije. Predava in svetuje uporabnikom o varni uporabi interneta in varstvu osebnih podatkov na medmrežju.