Častni člani društva

Izvršilni odbor Andragoškega društva Slovenije je na svoji 7. seji, 25. januarja 2008, predlagal, da podelimo nazive  častnih  članov  in  članic  nekaterim,  ki  so  zaslužni  bodisi  za  razvoj  ADS  bodisi  za  razvoj izobraževanja odraslih in andragogike. Letna Skupščina ADS je predlog Izvršilnega odbora soglasno potrdila, tako so od 30. avgusta 2008 dalje Tilka Blaha, Štefan Huzjan, prof. dr. Ivan Kejžar, prof. dr. Ana Krajnc, Marjan Lah, Dunja Simsič, mag. Jože Valentinčič in Marija Vogrič prvi častni članice in člani društva. Objavljamo utemeljitve, ki jih je pripravil IO ADS: Utemeljitve PDF

Na  Skupščini  Andragoškega  društva  Slovenije,  dne  1.  decembra  2008, so  bili  podeljeni nazivi častnih članov in članic štirim osebam, ki so zaslužne bodisi za razvoj ADS bodisi za razvoj izobraževanja odraslih in andragogike. Sklep o tem je sprejel Izvršilni odbor ADS na svoji  13.  seji, dne  25.  novembra  2008.  Skupščina  je  soglasno  potrdila  predlog  in  sklep  ter podelila ta častni naziv: Mirjam Satler Perovič, mag. Franciju Pivcu, mag. Mariji Velikonja in prof.  dr.  Petru  Venclju. Objavljamo utemeljitve, ki jih je pripravil IO ADS: Utemeljitev PDF 1

Utemeljitve za vse častne člane, ki jih je pripravil IO ADS: Utemeljitev vseh častnih članov

Častni člani društva so:

Tilka Blaha
Mag. Jožko Čuk
Štefan Huzjan
Dr. Jurij Jug
Dr. Ivan Kejžar
Dr. Ana Krajnc
Milena Kulovec
Marjan Lah
Lučka Lešnik
Mag. Jožef Miklavc
Mag. Franci Pivec
Ana-Marija Pušnik
Mirjam Sattler Perovič
Dr. Dušan Savićević
Dunja Simšič
Dr. Alenka Šelih
Mag. Jože Valentinčič
Mag. Marija Velikonja
Dr. Peter Vencelj
Marija Vogrič