Učeči se v skupini (foto: Adobe Stock)

OZKOGLEDNOST Ministrstva za vzgojo in izobraževanje

Že od  15. maja pa vse do 18. junija potekajo po Sloveniji pod geslom Slovenija »Učeča se dežela« t. i. Tedni vseživljenjskega učenja. Obsežen projekt, ki ga koordinira Andragoški center Slovenije, sodeluje pa na stotine ustanov, šol, društev in posameznikov po vsej državi in tudi onkraj naših meja. Edinstven dogodek, ki bi si zaslužil več medijske pozornosti in odmevnosti in  ki bi moral biti tudi v razmislek aktualnemu ministru za vzgojo in izobraževanje. Tedni vseživljenjskega učenja so opozorilo na vseprisotnost in pomembnost učenja v vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki nas čakajo in jih prevzemamo v življenju kot posamezniki v družini, pri delu in v družbi.

Načelo vseživljenjskosti učenja in izobraževanja je jasno opredeljeno tudi v Strategiji razvoja Slovenije do leta 2030.  Čeprav izobraževalci odraslih že leta opozarjamo, pišemo, naslavljamo na vse ministre zadnjih nekaj let, da je potrebno dosedanje poglede na izobraževanje odraslih, ki ga prikazujejo kot nek obrobni sistem, zunaj glavnega sistema, kamor se umešča zgolj šolsko in formalno izobraževanje, temeljito spremeniti. Končno pa  spregledati, da je izobraževanje od vrtca do univerze in nadalje do konca življenja, celosten, komplementaren sistem, ki zahteva enakovrednost  predšolskega, začetnega in nadaljnega izobraževanja. Vse sodi v isti sistem in pod isto streho » skupno hišo izobraževanja.«

Na tovrstno ozkoglednost ministrstva je jasno pokazala tudi nepremišljena priprava Nacionalnega programa o vzgoji in izobraževanju. Komisija naj bi se ukvarjala zgolj s šolskim izobraževanjem, od vrtca do srednje šole. Višje strokovne šole in izobraževanje odraslih so pri tem obrobnega pomena. Sicer je uspelo kasneje vključiti v komisijo zgolj eno predstavnico za področje izobraževanja odraslih. Ta je ves čas opozarjala, da se odrasli prav tako vključujejo v izobraževanje za dokončanje osnovne in srednje šole in da se je potrebno do tega dodatno opredeliti, ostala pa neslišana in neupoštevana. Kot je znano, so nekateri člani komisije te dni odstopili. Sicer pa se je vse zanimanje v komisiji ves čas osredotočalo predvsem na vprašanje dodatnega drugega tujega jezika v osnovni šoli in na preverjanje in točkovanje znanja. Gre pri tem res za Nacionalni program o vzgoji in izobraževanju ali pa gre zgolj za Nacionalni program šolskega izobraževanja?

Se to res dogaja v  obdobju digitalizacije, interneta  in novih tehnologij, priložnostnem učenju, ki ga omogoča medmrežje, ki  izpodriva formano učenje in izobraževanje. Se dogaja ob  nezadržnem uveljavljanju umetne inteligence…Se ne zdi, da bi si morali ob vsem tem napredku zastavljati povsem druga vprašanja, ki bodo že jutri obrnila na glavo način učenja in izobraževanja ? Ob tem si  naša rigidna šola, šolniki in ministrstvo zatiskajo oči in ušesa, ne vidijo, ne slišijo  ali pa tega nočejo.

Saj res, gospod minister, kaj je za vas konkretno digitalizacija in zelena preobrazba v izobraževanju, ki jo imate tolikokrat na jeziku? Kaj je za vas celosten pogled na sistem vzgoje in izobraževanja? Na področju izobraževanja je veliko izzivov in v to sodi vsekakor tudi enakovreden, celovit pogled na vzgojo in izobraževanje, ki vključuje tudi vseživljenjsko učenje in izobraževanje odraslih.

Ste samo šolski minister  ali ste minister za »ocelevitenje vzgoje in izobraževanja«? Ali boste še naprej svojo pozornost na ministrstvu ozkogledo  posvečali zgolj šolanju otrok in mladine? Ali še zmeraj določa položaj vseživljenjskemu učenju in izobraževanju odraslih enostranska presoja, češ, odrasli si bodo že znali sami pomagati, otrokom pa moramo zagotoviti pomoč, ker so naša prihodnost? Je taka pomoč res pomoč za prihodnost ali pa prej padec v preteklost?

Čigav minister ste pravzaprav?

Ida Srebotnik,

predsednica Andragoškega društva Slovenije

Prispevek je bil objavljen v rubriki Pisma bralcev, DELO, 8. 6. 2023
https://www.delo.si/mnenja/pisma-bralcev/ozkogledost-ministrstva-za-vzgojo-in-izobrazevanje/