Komisija za informativno in publicistično dejavnost

Osnovna aktivnost komisije je stalno spremljanje aktualnih dogodkov in odzivanje nanje. Potrebe po lastni informativni dejavnosti v društvu so velike, zato je ideja razviti mrežo lokalnih informatorjev, spodbuditi člane, da poročajo o tem, kaj se dogaja v njihovih lokalnih skupnostih. Ključna je stalna prisotnost pri pomembnih dogodkih v izobraževanju odraslih in zatem obveščanje posameznih ciljnih skupin (članov, strokovne in splošne javnosti). Za objavljanje uporabljamo različna sporočila po e-pošti, spletne strani, sporočila za novinarje, članke v različnih medijih.

Ključne naloge komisije so:

    • stalno obveščanje članov o dejavnosti ADS
    • urejanje spletne strani društva
    • izdajanje internega glasila ADEES

Komisijo za informativno in publicistično dejavnost vodi mag. Darja Zorko Mencin.