Komisija za informativno in publicistično dejavnost

Osnovna aktivnost komisije je stalno spremljanje aktualnih dogodkov in odzivanje nanje. Potrebe po lastni informativni dejavnosti v društvu so velike, zato je ideja razviti mrežo lokalnih informatorjev, spodbuditi člane, da poročajo o tem, kaj se dogaja v njihovih lokalnih skupnostih. Ključna je stalna prisotnost pri pomembnih dogodkih v izobraževanju odraslih in zatem obveščanje posameznih ciljnih skupin (članov, strokovne in splošne javnosti). Za objavljanje uporabljamo različna sporočila po e-pošti, spletne strani, sporočila za novinarje, članke v različnih medijih.

Ključne naloge komisije so:

    • stalno obveščanje članov o dejavnosti ADS
    • urejanje spletne strani društva
    • izdajanje internega glasila ADEES

Komisijo za informativno in publicistično dejavnost vodi mag. Darja Zorko Mencin.

Posvet ADS: Vpliv medijev in medmrežja na informiranje, priložnostno, vseživljenjsko učenje odraslih

V ADS smo se odločili pripraviti strokovno srečanje, z različnimi strokovnjaki, ki poznajo in raziskujejo področje medijev ter tudi ustvarjalci medijskih vsebin, da bi osvetlili dilemo, ali novi mediji in njihov vpliv, udejanjajo samostojen dostop do vednosti in verodostojnega znanja in informacij za uporabnike in uporabnice ali ne.

PRI VSEŽIVLJENJSKEM UČENJU ZAOSTAJAMO ZA EVROPO

Odziv Zorana Jelenca in Ide Srebotnik na članek s tem naslovom, objavljen v Delu, 29. novembra 2022, na 3. strani, v katerem piše, da v Sloveniji na tem področju (v strategiji vseživljenjskosti učenja) nismo uspešni in da »v primerjavi z razvitimi državami po številnih kazalnikih nazadujemo ali pa nimamo podatkov, da bi razmere lahko sploh preverili«.

UČENJE JE ŽIVLJENJE-NAJ KREPI IN RADOSTI

To je krovna tema letošnjih  tednov  vseživljenjskega učenja, ki bo letos potekalo od 9. maja do 13. junija po vsej državi. TVU je najvidnejša promocijska kampanja na področju učenja in izobraževanja v Sloveniji. Projekt že leta uspešno uskljajuje Andragoški center Slovenije. Sodeluje vrsta ustanov, skupin in posameznikov po vsej državi in tudi onkraj naših meja. […]

Decembersko glasilo ADEES

Na voljo je nova številka glasila ADEES december 2017. Prijetno branje.

Novembersko glasilo ADEES

Na voljo je nova številka glasila ADEES november 2016. Prijetno branje.

Julijsko glasilo ADEES

Na voljo je nova številka glasila ADEES Julij 2016. Prijetno branje.

Nova številka glasila ADEES

Na voljo je nova številka glasila ADEES april 2016. Prijetno branje.

Izšlo je novembrsko glasilo ADEES

V tokratni številki nas predsednica seznanja z vrsto aktivnosti in nas vabi, da sodelujemo. V enem izmed člankov avtor razmišlja o razlogih, zakaj izobraževanje starejših ne more biti predmet ponudbe in povpraševanja. Obveščamo vas, da je objavljen osnutek Skupnega poročila ET 2000, v katerem je opredeljeno, da politika ni za danes, je tudi za jutri. Veseli nas, da Dom Škofljica, enota […]

Izšla je junijska številka ADEES

V tokratni številki informativnega glasila smo osrednjo pozornost namenili pomembnemu jubileju dr. Zorana Jelenca, andragogu, a tudi našemu kolegu in prijatelju. V tem času je bil izpeljan tudi izobraževalni program o izobraževanju odraslih s posebnimi potrebami. V posebnem prispevku predstavljamo, kakšna je praksa izobraževanja odraslih s posebnimi potrebami v Avstriji. Seznanjamo vas, kako poteka projekt o pomenu […]

Izšla je nova številka informativnega glasila društva ADEES

V tokratni prvi letošnji številki informativnega glasila se je nabralo precej prispevkov, med drugim vas vabim, da preberete zapis 80. seje Strokovnega sveta Republike Slovenije za izobraževanje, na kateri so obravnavali letni program izobraževanja odraslih 2015. Poročamo o pedagoško-andragoških dnevih 2015. Preberete lahko povzetek zapisa razprave županov o pomenu izobraževanja odraslih, ki je potekala v […]