Publikacije, projekti in raziskave

Izpeljava projektov in tematskih raziskav na področju izobraževanja odraslih je pomembna temeljna naloga Andragoškega društva Slovenije, saj  mogoča proaktiven prispevek k ustvarjanju novega znanja na področju izobraževanja odraslih.

V preteklih letih je društvo izvedlo različne projekte in ima s tem že kar bogate izkušnje. Posvete smo pripravili v okviru projektov MIZŠ (bivši MŠŠ) in ESS ter v sodelovanju z različnimi organizacijami s področja izobraževanja.

Projekte društvo pridobi s sodelovanjem na domačih in mednarodnih javnih razpisih. Odprti smo za sodelovanje  kot partner na podlagi povabil sorodnih institucij.

ARHIV PROJEKTOV IN RAZISKAV

ARHIV PUBLIKACIJ

KOORDINACIJA NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH PRI MIZŠ