Arhiv kategorije: Komisija za sistemska vprašanja

Dopis ESRE ministru Turku

Predsednik Evropskega združenja za raziskovanje izobraževanja odraslih (European Society for Research on the Education of Adults – ESREA), Henning Salling Olesen, je v začetku novembra poslal dr. Žigi Turku, ministru za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, pismo, v katerem podpira ohranitev samostojnosti Andragoškega centra Slovenije. Po mnenju združenja je ACS v dvajsetih letih obstoja odigral […]

Preberi več

Spremembe Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

Objavljamo osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) ter Stališča in predloge iz strokovne razprave o spremembi ZOFVI, ki jo je 29.junija 2011 organiziralo ADS. Stališča in predlogi ADS k spremembi ZOFVI Zofvi predlog sprememb

Preberi več

Dopis ministru o nacionalnih nagradah na področju šolstva za področje izobraževanja odraslih

Objavljamo dopis v zvezi z nagradami Republike Slovenije na področju šolstva, za področje izobraževanja odraslih, ki smo ga 12.maja 2011 poslali ministru Igorju Lukšiču. Dopis ministru nagrade

Preberi več

Stališča in pripombe ADS na Belo knjigo o vzgoji in izobraževanju v Sloveniji 2011

Objavljamo zapis stališč in pripomb ADS, sprejetih v razpravi dne 21. aprila 2011, potrdil jih je izvršilni odbor društva, na Belo knjigo o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji 2011. Belaknjiga-stalisca in pripombe ads april 2011

Preberi več

Dopis ministru o nacionalnih nagradah na področju šolstva za področje izobraževanja odraslih

Objavljamo dopis v zvezi z nagradami Republike Slovenije na področju šolstva, za področje izobraževanja odraslih, ki smo ga 26. novembra 2010 poslali ministru Igorju Lukšiču. Dopis mnistru -nagrade

Preberi več

Zakonska ureditev izobraževanja odraslih v Sloveniji

Objavljamo Poročilo o krajši raziskavi o zakonski ureditvi izobraževanja odraslih »Stališča slovenskih strokovnjakov in predstavnikov izobraževanja odraslih o ureditvi zakonodaje na področju izobraževanja odraslih«, ki jo je ADS v sodelovanju z ACS izvedlo junija 2010. ZAKONSKA UREDITEV IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH 2010

Preberi več

Strokovni posvet: Izobraževanje odraslih v Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju v Sloveniji

Področna strokovna skupina za izobraževanje odraslih pri Nacionalni strokovni skupini za pripravo Bele knjige o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji, Zasavska ljudska univerza in Andragoško društvo Slovenije vas babijo na strokovni posvet, ki bo 27. 5. 2010 v Zasavski ljudski univerzi. Vabljeni. Prijavnica Bela knjiga Vabilo -IO V BELI KNJIGI

Preberi več

Posvet: Izobraževanje odraslih v Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju v Sloveniji

Področna strokovna skupina za izobraževanje odraslih pri Nacionalni strokovni skupini za pripravo Bele knjige o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji, Zasavska ljudska univerza in Andragoško društvo Slovenije vas vabijo na strokovni posvet, ki bo v četrtek, 27. maja 2010, ob 13. uri v Zasavski ljudski univerzi, Grajska 2, Zagorje ob Savi. Tema srečanja: IZOBRAŽEVANJE […]

Preberi več

Opozorilo ADS na nepravilnosti pri sprejemanju Letnega programa izobraževanja odraslih za leto 2008

Objavljamo dopis naslovljen 23. junija 2009 na Strokovni svet RS za izobraževanje odraslih v katerem Andragoško društvo Slovenije opozarja na nepravilnosti pri sprejemanju Letnega programa izobraževanja odraslih (LPIO) za leto 2008 in zahteva odgovornost predlagatelja za neustrezno izpeljan postopek sprejemanja poročila o izvajanju LPIO za leto 2008 Pritozba ADS obravnava porocilaLPIO2008

Preberi več

Stališča in pobuda štirih asociacij s področja izobraževanja odraslih o vlogi in delovanju Sektorja za izobraževanje odraslih pri Ministrstvu za šolstvo in šport in prizadevanje

Objavljamo Stališča in pobuda štirih asociacij s področja izobraževanja odraslih o vlogi in delovanju Sektorja za izobraževanje odraslih pri Ministrstvu za šolstvo in šport in prizadevanje, ki smo jih 5. februarja 2009 naslovili na Ministrstvo za šolstvo in šport. Stalisca 4 asociacij O delovanju SIO ter odgovor ministrstva na podano pobudo Odg Ministrstva na pobudo […]

Preberi več