Pripombe na spremembe nekaterih členov ZOFVI

Pred koncem leta smo iz ADS poslali na MIZŠ pripombe na spremembe nekaterih členov ZOFVI, ki jih je pripravila v konsultaciji z nekaterimi člani ADS Olga Drofenik.
Besedilo je na voljo tukaj: ADS pripombe na ZOFVI

Pusti komentar