Vabilo na nacionalni posvet: Izobraževanje odraslih v moji občini

Ključno vlogo pri razvijanju spodbudnega učnega okolja za vse odrasle imajo lokalne skupnosti. Izobraževanje odraslih sicer ni njihova zakonska obveza (razen OŠ), zato občine temu področju namenjajo različno podporo, ki je v veliki meri odvisna od pomena, ki ga župani pripisujejo izobraževanju odraslih. Prav tem vprašanjem so bili namenjeni pogovori z nekaj regijsko izbranimi župani slovenskih občin v 6 fokusnih skupinah, ki smo jih v letih 2014 in 2015 organizirali v Andragoškem društvu Slovenije. Vsi vabljeni župani so odgovarjali na tri vsebinska področja izobraževanja odraslih: razvijanje socialnega in kulturnega kapitala v občini, zviševanje izobrazbene ravni in povečanje zaposljivosti občanov ter odgovornosti pri načrtovanju izobraževanja odraslih v lokalni skupnosti. Zbrali smo številne zanimive odgovore, primere dobrih in slabih praks ter predloge rešitev problemov. Rezultate pogovorov bomo predstavili na posvetu, ki bo namenjen izobraževanju odraslih v lokalni skupnosti. Posvet naj bo tudi redka priložnost za neposredno usklajevanje interesov med državo in lokalno skupnostjo ali, kot je nedavno na konferenci OECD v Sloveniji rekel eden od njihovih predstavnikov: “…Politika izobraževanja povezuje vse in je začetek in konec.”

Posvet bo 14.9.2016 v pritlični veliki dvorani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), Masarykova 16. v Ljubljani. ADS organizira posvet s podporo MIZŠ in skupnosti slovenskih občin. Na posvet ste vabljeni župani in podžupani, osebno pa lahko povabite k udeležbi sodelavce in predstavnike tistih organizacij iz svoje občine, za katere menite, da bi jih teme posveta zanimale. Prijave sprejemamo na priloženi prijavnici, do 5. septembra 2016 na elektronski naslov tajnice Andragoškega društva Slovenije: spela.mocilnikar@gmail.com

Program posveta in prijavnica sta dostopna tukaj: Nacionali posvet IO v moji občini program-prijavnica.

Pusti komentar