Posnetek Izzivi inkluzije pri vseživljenjskem učenju in izobraževanju odraslih s posebnimi potrebami

Na posnetku smo predstavili monografijo IZZIVI INKLUZIJE PRI VSEŽIVLJENJSKEM UČENJU IN IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH S POSEBNIMI POTREBAMI , ki smo jo snovali  več kot dve leti v Andragoškem društvu Slovenije. Pri nastajanju tega obsežnega dela je sodelovalo dvanajst avtoric.

Vse so strokovnjakinje na različnih področjih dela z osebami s posebnimi potrebami, ki so svoje izkušnje in znanje zapisale v posameznih poglavjih. Vsako poglavje obravnava eno od ovir in primanjkljajev, ki osebam s posebnimi potrebami otežujejo  učenje in izobraževanje . Prav zato potrebujejo posebne prilagoditve, dodatne vsebine, pripomočke, spodbude in vodenje tako pri učenju, izobraževanju kot tudi vsakdanjem življenju.

Posnetek v slovenščini

V monografiji so zbrana poglavja, ki obravnavajo specifične posebnosti in značilnosti oseb s pridobljenimi možganskimi okvarami ali poškodbami, oseb s specifičnimi učnimi težavami in oseb z motnjami pozornosti in / ali hiperaktivnostjo, z gibalno oviranostjo, oseb z gluhoto in naglušnostjo, slepoto in slabovidnostjo, oseb z gluho slepoto, avtističnimi motnjami, oseb z lažjimi motnjami v duševnem razvoju, dodano  pa je tudi poglavje o učenju in izobraževanju odraslih.

Bralca seznanimo najprej z nekaterimi znanstvenimi spoznanji, prepoznavanjem in posebnostim določene motnje oz. okvare, sledijo pa še primeri, prilagoditve, metode, priporočila in ravnanja pri učenju, izobraževanju, izzivi v vsakdanjem življenju …

Monografija je v prvi vrsti  vrsti namenjena  organizatorjem in izvajalcem izobraževanja, učiteljem  in vsem, ki izvajajo različne programe izobraževanja in usposabljanja…

Recenzenta monografije sta bila priznana profesorja na Pedagoški fakulteti v Kopru dr. Božidar Opara in dr. Mojca Gabrijelčič Kukanja. Urednici Ida Srebotnik in Maja Povše, oblikoval jo je Jaka Kramberger, lektorirala pa Janja Kolarič.

Monografijo je izdalo Andragoško društvo Slovenije.  Izšla bo prvotno v 300 izvodih. Če bo povpraševanje jo bomo ponatisnili.

Delo zapolnjuje veliko strokovno vrzel na področju obravnave odraslih oseb s posebnimi potrebami  in s povezovanjem različnih izvajalcev izobraževanja in učenja, skrbi za uveljavljanje koncepta inkluzije v vseživljenjsko učenje.

Naročite jo tako, da izpolnjeno naročilnico (docx, 1 str., 140 KB) pošljete na  drustvoio@gmail.com ali irena.suhadolc@gmail.com.

Cena monografije skupaj s poštnino: 30 €. Poslali jo bomo po klasični pošti.

Posnetek v angleščini