Ugotovitve in predlogi fokusnih razprav z župani 2014-2015

Objavljamo gradivi, ki sta rezultat fokusnih razprav z župani slovenskih občin, s katerimi smo se pogovarjali o pomenu izobraževanja odraslih v njihovi občini v letih 2014-2015.

Učenje ob primerih dobrih in slabih praks
Ugotovitve in predlogi: Izobaževanje odraslih v moji občini

Pusti komentar