Priporočila za uveljavljanje pravičnosti v izobraževanju odraslih

Priporočila za uveljavljanje pravičnosti v izobraževanju odraslih v vse politike, oblikovana v ekspertnih obravnavah v Andragoškem centru Slovenije v oktobru 2013, so vam na voljo tukaj
UVELJAVLJANJE PRAVIČNOSTI V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH V VSEH POLITIKAH
Vsebina :

Priporočila za uveljavljanje pravičnosti v izobraževanju odraslih v vse politike.

Zloženke.   Opredelitev pravičnosti; slabosti, prednosti, izzivi uveljavljanja pravičnosti;
Izhodišča in priporočila za uveljavljanje pravičnosti

Pravično financiranje v kontekstu vseživljenjskega učenja

Pravičnost v izobraževanju odraslih v vse politike

Program razvoja podeželja V RS 2014-2020. Izobraževanje in pravičnost

Nosilka naloge Olga Drofenik, članica ADS in zunanja sodelavka ACS
Financer: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
Izvajalec: Andragoško društvo Slovenije in Andragoški center Slovenije

Ljubljana, oktober 2013

Pusti komentar