Pomen izobraževanja odraslih v moji občini

Andragoško društvo Slovenije je konec lanskega leta izpeljalo razpravo o pomenu izobraževanja odraslih za slovenske občine. Razprava je potekala v fokusni skupini, v kateri so župani nekaterih občin odgovarjali na devet vnaprej poslanih vprašanj, ki so bila razvrščena na tri skupine: vloga in odgovornosti občine pri razvijanju različnih oblik izobraževanja odraslih, občinski dokumenti, ki vključujejo izobraževanje odraslih, vključno z viri financiranja, ter letni program izobraževanja odraslih in razvoj izobraževanja odraslih v občini.

Krajši zapis razprave lahko preberete tukaj: Pomen IO v moji občini -zapis 1. razprave z župani

Pusti komentar