Spremembe Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

Objavljamo osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) ter Stališča in predloge iz strokovne razprave o spremembi ZOFVI, ki jo je 29.junija 2011 organiziralo ADS.

Stališča in predlogi ADS k spremembi ZOFVI
Zofvi predlog sprememb

Pusti komentar