Publikacije

V okviru publicistične dejavnosti društva je pozornost usmerjena k razvoju kvalitetnih strokovnih prispevkov in skrbi za objavljanje vsebin o vseživljenjskem učenju in o izobraževanju odraslih ter za izdajanje publikacij, samostojno ali v sodelovanju s profesionalnimi ustanovami.

 


V okviru Sekcije za izobraževanje odraslih s posebnimi potrebami pri ADS je nastal  Zbornik Andragog pri učenju in izobraževanju odraslih s posebnimi potrebami (enostranska različica)

Zbornik_Andragog pri učenju in izobraževanju odraslih s posebnimi potrebami (dvostranska različica)


Podjetje GHK, Research voor Beleid je izvedlo raziskavo v imenu Evropske komisije in pripravilo poročilo, ki ga objavljamo v celoti: Country report on the action plan on adult learning: Slovenia: Country report SI_final


Evropska komisija je dne 7. julija 2010 objavila končno poročilo: »Study on European Terminology in Adult Learning for a common language and common understanding and monitoring of the sector«.

Končno poročilo aktualne študije objavljamo tukaj: Report Study on European Terminology in Adult Learning


Strategija vseživljenjskosti učenja

Pregled dejavnosti za udejanjanje strategije vseživljenjskosti učenja v Sloveniji: Pregled udejanjanja strategije VŽU 2007

Strategija vseživljenjskosti učenjav Sloveniji, julij 2007: Strategija VŽU 2007

Lifelong learning strategy in Slovenia 2017 LL Strategy iin Slovenia 2007


Stališče in pobuda štirih asociacij s področja izobraževanja odraslih o vlogi in delovanju Sektorja za izobraževanje odraslih pri Ministrstvu za šolstvo in šport: Stališča 4 asociacij O delovanju SIO


Organiziranost in delovanje združenja za izobraževanje odraslih: Primerjava modelov v evropskih državah in njihova uporabnost za delovanje Andragoškega društva Slovenije: ORGANIZIRANOST Z.J.2000


Vloga in razvoj Andragoškega društva Slovenije v obdobju 1968 – 1991 Vloga in razvoj ADS 1968-1991