Koordinacija na področju IO pri MIZŠ

S sklepom jo je ponovno ustanovila in imenovala nova ministrica Dr. Maja Makovec Brenčič. Imenovani člani so navedeni v Sklepu o imenovanju koordinacije na področju IO. ADS zastopa predsednica Ida Srebotnik.

Koordinacija je posvetovalno telo MIZŠ, glavni namen pa je izmenjava informacij in usklajevanje pogledov in programov v izobraževanju odraslih. Osnova za delo koordinacije so resne analize in evalvacije. Vodja koordinacije je Dr. Andreja Barle Lakota, ki pričakuje visoko raven razprav ter pogovore o zadevah, ki so kratkoročne narave ter o tistih, ki se dotikajo prihodnosti, sprememb in razvoja izobraževanja odraslih.

V letu 2015 so bila tri srečanja, nadaljujejo se tudi v letu 2016. V prvih srečanjih smo se seznanili s predstavitvami posameznih ministerstev, s poudarkom, kako vidijo dejavnost izobraževanja odraslih in kako področje uvrščajo v svoje ukrepe v okviru integralnih sredstev in sredstev OP 2014 – 2020.

Gradiva in zapisniki koordinacije bodo objavljeni na tem mestu.


Prvi sestanek: 15. oktober 2015

Zapisnik 1. sestanka Koordinacije IO 15.10.2015

Drugi sestanek: 17. november 2015

Umeščanje IO v ukrepe MKGP 17.11.2015_Oberstar

Tretji sestanek: 16. december 2015

Vabilo 16.12.2015

Četrti sestanek: 10. februar 2016

Vabilo 10.2.2016

Izhodišča za spremembe ZIO – ACS 10.2.2016