Koordinacija na področju IO pri MIZŠ

Koordinacijo na področju izobraževanja odraslih je ponovno ustanovila in imenovala nova ministrica Dr. Maja Makovec Brenčič. Gre za telo MIZŠ, katerega glavni namen je izmenjava informacij in usklajevanje pogledov ter programov v izobraževanju odraslih. Osnova za delo koordinacije so resne analize in evalvacije. Vodja koordinacije je Dr. Andreja Barle Lakota. Sestavni del tega posvetovalnega telesa je tudi Andragoško društvo Slovenije, ki ga zastopa predsednica Ida Srebotnik.

Pod zavihkom Publikacije, projekti in raziskave lahko preberete več o Koordinaciji na področju IO pri MIZŠ. Na temu mestu bomo objavljali tudi vsa gradiva in zapisnike Koordinacije na področju IO.

 

Pusti komentar