Slovenija prvič v raziskavi PIAAC, rezultati bodo pomembni za načrtovanje resornih politik

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je s pomočjo sredstev Evropskega socialnega sklada omogočilo vstop Slovenije v PIAAC, mednarodno raziskavo merjenja in ocenjevanja kompetenc odraslih, ki poteka pri OECD ob podpori Evropske komisije. PIAAC velja doslej za največjo mednarodno raziskavo s področja izobraževanja odraslih. Slovenija bo letos v njej sodelovala prvič.
V raziskavi PIAAC se s primerljivimi nalogami meri razvitost ključnih spretnosti in kompetenc. Pri tem se želi izvedeti čim več o tem, katere dejavnosti, povezane z branjem, razumevanjem in pisanjem sporočil, uporabo računalnika in drugih sodobnih pripomočkov, opravljajo odrasli v vsakdanjem življenju in kako uspešni so pri tem. Raziskava naj bi torej pokazala ‘na kakšni ravni spretnosti in kompetenc ter znanja smo’ in ‘koliko teh sposobnosti izkoristijo delodajalci’ ali ‘kako bi lahko te sposobnosti in zmožnosti prebivalstva še razvijali, pa tudi, ‘kakšen je uspeh izobraževalnega sistema’ v primerjavi s potrebami trga dela.

Raziskavo bo v Sloveniji od aprila do decembra 2014 izvajal konzorcij partnerjev (Andragoški center RS, Univerza v Ljubljani in Statistični urad RS). Za to bodo potrebovali 5.000 državljank in državljanov v starosti od 16 do 65 let, ki jih bodo anketirali.

Rezultati PIAAC bodo objavljeni leta 2016, omogočili pa bodo boljše razumevanje možnosti vpliva in učinkovitosti izobraževalnega sistema in sicer do katere mere odrasli, ki so pridobili kvalifikacijo v izobraževalnem sistemu, pridobljena znanja in spretnosti ohranjajo ali celo razvijajo, in koliko so jih sposobni uporabiti v različnih kontekstih dela in življenja.

Več informacij in gradivo – MIZŠ, 18. 3. 2014

Pusti komentar