Dobrodošli na spletnih straneh Andragoškega društva Slovenije

Andragoško društvo Slovenije je neprofitno združenje izobraževalcev odraslih. Dejavnost društva je vezana na področje izobraževanja odraslih z namenom, da omogoči čim širšemu krogu ljudi dostop do informacij o možnostih izobraževanja. Društvo si prizadeva za dvig kakovosti izobraževanja in seznanja zaposlene v izobraževanju odraslih o novostih s tega področja.

Aktualnosti

Tukaj lahko sledite našim zadnjim objavam s področja našega delovanja

Junijsko glasilo ADEES

23.06. 2018

Na voljo je nova števlika glasila ADEES junij 2018.  Prijetno branje.

Vabimo na skupščino ADS 2018

07.03. 2018

Spoštovani člani ADS, obveščam vas, da bo letna skupščina ADS v četrtek, 15. 3. 2018 ob 16.30 v prostorih Glottanova, Karla Benza […]

Objavljamo zapisnik sestanka IO ADS 5. 2. 2018

25.02. 2018

Objavljamo Zapisnik sestanka IO ADS 5.2.2018, ki je tudi tokrat potekal v prostorih naše članice.