Dobrodošli na spletnih straneh Andragoškega društva Slovenije

Andragoško društvo Slovenije je neprofitno združenje izobraževalcev odraslih. Dejavnost društva je vezana na področje izobraževanja odraslih z namenom, da omogoči čim širšemu krogu ljudi dostop do informacij o možnostih izobraževanja. Društvo si prizadeva za dvig kakovosti izobraževanja in seznanja zaposlene v izobraževanju odraslih o novostih s tega področja.

Aktualnosti

Tukaj lahko sledite našim zadnjim objavam s področja našega delovanja

Pomoč britanskim kolegom je tudi pomoč slovenskemu izobraževanju odraslih

20.07. 2016

Na Andragoško društvo Slovenije, na njegovo vodstvo je bilo naslovljeno pismo, s katerim so avtorji zaprosili za pomoč slovenskih kolegov, kajti želijo […]

Vabilo na nacionalni posvet: Izobraževanje odraslih v moji občini

16.07. 2016

Ključno vlogo pri razvijanju spodbudnega učnega okolja za vse odrasle imajo lokalne skupnosti. Izobraževanje odraslih sicer ni njihova zakonska obveza (razen OŠ), […]

Vabljeni na razpravo o terminologiji

21.06. 2016

Vabljeni na razpravo s strokovnjaki: Premislek o konceptih in poimenovanjih v izobraževanju – terminološke stranpoti, ki bo 30. junija 2016 ob 17.00 v […]