Zakonska ureditev izobraževanja odraslih v Sloveniji

Objavljamo Poročilo o krajši raziskavi o zakonski ureditvi izobraževanja odraslih »Stališča slovenskih strokovnjakov in predstavnikov izobraževanja odraslih o ureditvi zakonodaje na področju izobraževanja odraslih«, ki jo je ADS v sodelovanju z ACS izvedlo junija 2010.

ZAKONSKA UREDITEV IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH 2010

Pusti komentar