Usposabljanje strokovnjakov za delo z Romi z motnjami v duševnem razvoju

Na Centru za izobraževanje in kulturo Trebnje so sodelovali pri projektu Exp-Rom. Glavni namen projekta je bil razviti inovativen pedagoški program za strokovno izobraževanje strokovnjakov (socialnih delavcev, izobraževalcev idr.) o delu z Romi z motnjami v duševnem razvoju. Več informacij lahko dobite na spletni strani projekta (www.exp-rom.eu), kjer so dostopna tudi vsa gradiva, ki so nastala v sklopu projekta, nahajajo pa se pod zavihkom Outcomes.

Pusti komentar