Strateške naloge na področju izobraževanja odraslih

Objavljamo Predloge in pobude ADS, ki smo jih 18. julija 2008 poslali političnim strankam v Sloveniji, in v njih opisujemo strateške naloge vzgojno-izobraževalne politike na področju izobraževanja odraslih v Sloveniji, s poudarkom na njegovi sistemski ureditvi.

STRATEŠKE NALOGE NA PODROČJU IO 2008

Pusti komentar