RAZPISUJEMO PROGRAM: »Inkluzivno izvajanje izobraževanja za odrasle s posebnimi potrebami«

Namen programa je osveščanje, razumevanje in prilagajanje učenja in izobraževanja drugačnim potrebam odraslih udeležencev in  ponudba dodatnega osnovnega znanja, metod in oblik dela  izvajalcem oziroma učiteljem, in sicer znanja o izobraževalnih potrebah, metodah, pristopih, vsebinah ipd., prilagojeno izobraževanju odraslih oseb s posebnimi potrebami. Program ima šest vsebinskih modulov, vsak od njih je namenjen eni izmed ciljnih skupin udeležencev s posebnimi potrebami, zadnji modul pa je  namenjen posebnostim pri implementaciji andragoškega ciklusa glede na potrebe in posebnosti odraslega udeleženca s posebnimi potrebami. Izobraževanje bo potekalo od aprila 2015 do zaključnega modula v juniju 2015.

Razpis si lahko ogledate tukaj: Razpis Program Inkluzija april-junij 2015

Pusti komentar