Poročilo o raziskavi o izrazu “karierna orientacija”

Zaključili smo raziskavo o spornih izrazih ‘orientacija’, ‘karierna orientacija’ in drugih spornih sintagmah, v katerih se uporablja izraz ‘kariera’, kot so: karierni center, karierna svetovalka, karierno svetovanje, karierni tabor, karierni sejem itn. Dobili smo odgovore od več kot polovice vprašanih. Še več! Presenetili so nas s tem, kako resno in temeljito so odgovarjali na vprašanja v vprašalniku. Zlasti s tem, da so svoje odgovore izčrpno pojasnjevali in povedali tudi to, kar od vprašanih nismo ne zahtevali ne pričakovali. Na koncu so nas razveselili in nagradili tudi z izjavami, kot so: »veseli me, da sprožate taka vprašanja,… hvala, želim vam uspešno realizacijo raziskave, … cenim vaš trud pri aktivnem udejstvovanju v skrbi za razvoj strokovnega jezika, … upam, da bodo našla odmev …«.

Z delom na tem področju bomo nadaljevali in še naprej vztrajali v prizadevanju, da naš strokovni jezik očistimo slabih, samovoljnih in neusklajenih strokovnih poskusov in rešitev. Začeli bomo s temile ukrepi:

  • poročilo bomo poslali na obe pristojni ministrstvi: ‘Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport’ ter ‘Ministrstvu ta delo, družino, socialne zadeve in druge možnosti’, v vednost in s predlogi za ukrepanje;
  • s tem bomo seznanili ‘Zavod RS za zaposlovanje’, ‘Center za poklicno izobraževanje’, ‘Andragoški center Slovenije’, ‘Oddelek za pedagogiko in andragogiko’ Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in še koga;
  • poročilo bomo poslali ‘Sekciji za terminološke slovarje Instituta za slovenski jezik Frana Ramovša pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti’, ki jim je eden od vprašanih (sicer jezikoslovec) prisodil oceno:  »Utemeljevanje terminološke komisije SAZU je bilo v obravnavanem primeru res preplitvo«;
  • poročilo, ustrezno prilagojeno posameznim medijem, bomo poslali revijam in glasilom s področij izobraževanja odraslih, poklicnega usmerjanja, zaposlovanja in drugim sorodnim;
  • napisali in objavili bomo informacije v javnih medijih, kot so Delo, Dnevnik, Večer, Radio, TV Slovenija in drugi;
  • Andragoško društvo Slovenije bo v sodelovanju s strokovnimi institucijami s področja izobraževanja odraslih organiziralo v letu 2016 strokovni posvet, na katerem bomo predstavili ugotovitve iz raziskave in izpeljali razpravo o spornih strokovnih izrazih;
  • v Andragoškem društvu Slovenije bomo kmalu (če bo mogoče še letos) organizirali pogovor o rezultatih raziskave.

Poročilo je na voljo tukaj: Kratko poročilo o raziskavi o karierni orientaciji

Več lahko preberete tukaj.

Pusti komentar