Opozorilo ADS na nepravilnosti pri sprejemanju Letnega programa izobraževanja odraslih za leto 2008

Objavljamo dopis naslovljen 23. junija 2009 na Strokovni svet RS za izobraževanje odraslih v katerem Andragoško društvo Slovenije opozarja na nepravilnosti pri sprejemanju Letnega programa izobraževanja odraslih (LPIO) za leto 2008 in zahteva odgovornost predlagatelja za neustrezno izpeljan postopek sprejemanja poročila o izvajanju LPIO za leto 2008

Pritozba ADS obravnava porocilaLPIO2008

Pusti komentar