Izšla je nova številka Andragoških spoznanj

Andragoška spoznanja L. 22, Št. 1 (2016)

http://revije.ff.uni-lj.si/AndragoskaSpoznanja/issue/view/529

Kazalo
Uvodnik

Ali je potrebno premisliti antirasistične perspektive za izobraževanje? (3-6) Marta Gregorčič

Članki

Tečaji Španščine za starejše odrasle na Univerzi za tretje življenjsko obdobje in v Dnevnih centrih aktivnosti za starejše
(7-20) Klara Zavrl, Marko Radovan

Osnovna šola kot središče socialnega in kulturnega življenja v lokalni skupnosti (21-41) Jasna Mažgon, Janko Muršak

Daljša življenjska doba in učenje s pomočjo biografske perspektive (43-56) Małgorzata Malec Rawiński

Še enkrat o neoliberalizmu I: ekonomija (57-70) Primož Krašovec

Še enkrat o neoliberalizmu II: politika (71-84) Primož Krašovec

Kako strokovni delavci vrtca vrednotijo stalno strokovno izpopolnjevanje kot element svojega profesionalnega razvoja
(85-97) Tina Štemberger, Nevenka Vesel

Prilagodljivi računalniški sistem za priporočanje učnih objektov v konstruktivističnem učnem okolju – ALECA
(99-111) Uroš Ocepek, Irena Nančovska Šerbec, Jože Rugelj, Zoran Bosnić Poročila, odmevi, ocene

Projekt SHAPE. Izmenjava dobrih praks kot strategija za profesionalni razvoj izobraževalcev odraslih
(113-115) Aleksandra Radojc

O strokovni terminologiji

Raziskava o izrazu karierna orientacija (117-119) Zoran Jelenc

Knjižne novosti

Findsen in Formosa (ur.): International perspectives on older adult education – Research, Policies and Practice (121-123) Nives Ličen

Pusti komentar