Dopis ESRE ministru Turku

Predsednik Evropskega združenja za raziskovanje izobraževanja odraslih (European Society for Research on the Education of Adults – ESREA), Henning Salling Olesen, je v začetku novembra poslal dr. Žigi Turku, ministru za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, pismo, v katerem podpira ohranitev samostojnosti Andragoškega centra Slovenije. Po mnenju združenja je ACS v dvajsetih letih obstoja odigral pomembno in dejavno vlogo v evropskih raziskavah na področju izobraževanja odraslih. V Evropi v vsem tem času uživa velik ugled, saj je sodeloval pri organizaciji mnogih ESREA dogodkov, nazadnje septembrske konference v Ljubljani. Prav zato izražajo presenečenje nad dejstvom, da ACS ne bo več obstajal kot samostojni zavod.

Člani združenja se zavedajo, da so vse evropske vlade pod finančnim pritiskom in zato skušajo s strukturnimi spremembami delovati varčno, vendar opozarjajo, da se bodo s takšno reorganizacijo določeni potenciali, ki so povezani z raziskavami na področju izobraževanja odraslih, izgubili. Poudarjajo, da je izobraževanje odraslih specifično področje izobraževanja. Z napovedanim ukrepom bi izničili strokovno celovitost in preverjeno uspešno organiziranost dosedanjega delovanja ACS, s tem pa bi naredili veliko škodo tudi vsebinski in organizacijski celovitosti sistemskega obravnavanja izobraževanja odraslih. Nastajanje takšnega izobraževalno raziskovalnega področja je dolg in počasen proces, zato bi imela narejena škoda dolgotrajne posledice za razvoj izobraževanja odraslih v Sloveniji, ki ima trenutno zaradi doseženega pomembno vlogo v evropskem prostoru, še posebej, ker je majhna in mlada država.

Povzetek pisma pripravila Nevenka Kocijančič, ACS
Pismo Henning Salling Olesena naslovljeno ministru Turku v angleškem jeziku =

siae-dopis-eng2012

Pusti komentar