Čestitamo!

 

 

 

 

 

 

 

 

V sredo 6. oktobra so podelili letošnje nagrade Republike Slovenije na področju šolstva za leto 2021.

 

Med letošnjimi nagrajenci je tudi naša članica dr. TANJA MOŽINA, ki je nagrado prejela za posebne dosežke na področju izobraževanja odraslih.

 

Izsek iz obrazložitve:
Osrednja strokovna področja dela, s katerimi se ukvarja dr. Tanja Možina raziskovalno in razvojno, so kakovost v izobraževanju odraslih, usposabljanje in izpopolnjevanje izobraževalcev odraslih ter razvoj kurikula v izobraževanju odraslih.
Njeno izjemno delo odlikujeta poglobljen študij in vizionarstvo. Odraža se v številnih rezultatih, ki so najbolj prepoznavni pri konceptualni izgradnji nacionalnega sistema presojanja in razvoja kakovosti izobraževanja odraslih, ki ga je mogoče dopolnjevati in preizkušati v praksi.
Dr. Tanja Možina je s svojim bogatim znanjem sociologije, pedagogike, andragogike in raziskovalne dejavnosti pomembno prispevala k razvoju izobraževanja odraslih v slovenskem in mednarodnem prostoru.

 

 

Draga Tanja, iskreno čestitamo!